Tập 011: Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (HD) - Pháp Sư Tịnh Không

102 Views
Published
Đây là bộ Khoa Chú giảng lần thứ 4 khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90.
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Địa điểm: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.
Người đọc: Hạnh Quang.

URL danh sách phát:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS1qGEdEAca0CmMUuA3TB7BNIJXkTJTTu

Tải video HQ tại:
http://tinyurl.com/apinam782

Chú Giải Kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác:
http://niemphat.net/Luan/chugiai/WuLiangShauJingJie_v4.zip
Category
Kinh Tạng
Be the first to comment