Tập 002, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 , HT Tịnh Không giảng

121 Views
Published
Tập 002, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 , HT Tịnh Không giảng

TẬP 2- TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2018 (giảng lần thứ 5)

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Giảng tại: Chùa Cực Lạc, thành phố Đài Nam, Đài Loan.
Thời gian: Ngày 22 tháng 1 năm 2018.
Dịch giả: Thích Thiện Trang.
Biên tập: Thích Thiện Luận.
Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ.

Tải mp3 tại đây https://drive.google.com/file/d/11OlQl9q2NDuELwM9PzKC-bkDGbuaBwUa/view

Tải file word có phần dịch âm hán tại đây :
https://drive.google.com/file/d/14QtwDeaAq7NfYxEpF76oEUnD4WRmYjBz/view

A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT,
A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT,
A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT, A MI ĐÀ PHẬT.
+ ✅
Category
Kinh Tạng
Be the first to comment