Tập 001 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 – HT Tịnh Không giảng

115 Views
Published
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường
Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề
Hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc
-------------
Xin hồi hướng cho Ông Bà, Cha Mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ, Thân Bằng Quyến Thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại.
Xin hối hướng oan gia trái chủ của tôi, cũng như người thân của tôi.
Biết làm lành lánh dữ, tin sâu nhân quả, tin có luân hồi, thích làm việc thiện lành.
Đều được giải thoát khỏi 3 đường khổ, phát tâm bồ đề, phát nguyện vãng sinh tây phương, một đời vãng sinh cực lạc bất thoái thành Phật.
Category
Kinh Tạng
Be the first to comment