Cầu Chết Không Được Cầu Sống Cũng Không Xong l Đ,Đ Thích Đạo Thịnh

27 Views
Published
#ChuakhaiNguyen, #ThayThichDaoThinh, #TinhTongHocHoiVietNam
Kênh YouTube Ban Thông Tin Chùa Khai Nguyên chuyên đăng các bài Pháp âm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh - Trụ Trì Chùa Khai Nguyên
© Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam
- Chùa Khai Nguyên - Xã Sơn Đông - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02433. 610 897
E-mail: [email protected]
Kênh Youtube Chùa Khai Nguyên: https://www.youtube.com/user/chuatanvien
Kênh Youtube Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh: https://www.youtube.com/chuakhainguyen
Trang FB Chùa Khai Nguyên - Sơn Tây: https://www.facebook.com/chuakhainguyensontay
Tranh FB Tịnh Tông Học Hội Việt Nam: https://www.facebook.com/tinhtonghochoivietnam
Website: http://chuakhainguyen.com - http://tinhtonghochoi.vn
- Quý vị vui lòng không chỉnh sửa nội dung cũng như tiêu đề clip.
Category
Đại Đức Thích Đạo Thịnh
Be the first to comment