506-Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 - 2017 (Lần 4)- Phẩm 48- HT Tịnh Không giảng

120 Views
Published
TẬP 506- PHẨM 48: VĂN KINH HOẠCH ÍCH (Nghe Kinh Được Lợi Ích)-TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ 2014 (Giảng lần thứ 4)
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.
Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông.
Thời gian: Ngày 02 tháng 11 năm 2017.
Dịch Giả: Thích Thiện Trang.
Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang.
Biên tập: Thích Thiện Trang và nhóm BT Học Làm Người Tốt.
* Tải file và theo dõi toàn bộ bài giảng của HT do Dịch giả Thích Thiện Trang dịch tại website: quenhacuclac.com
*Xem toàn bộ danh sách bộ giảng tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4n_iCZWkgV2B6VJsFucmRIJbZEsjwKrz
+Tải file word có chữ hán và âm hán lẫn dịch nghĩa chánh Kinh, chú giải tại đây: https://drive.google.com/open?id=12M-M58AJqhwjdPl-jCPkoqs-rZ1TInUc
+Tải file mp3 tại đây: https://drive.google.com/open?id=1e2CTSch6am6ZKkqSS3WzUUpD0Cz4kGlA
+Tải tất cả file dịch của Dịch giả Thích Thiện Trang tại đây:https://drive.google.com/open?id=1Q0BfxfJEsffIlW5B4luVPQ3L7_pnGk3G
Category
Kinh Tạng
Be the first to comment