Nhạc niệm Phật - Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát - Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.2017

192 Views
Published
☀ Nhạc phật giáo,nhạc niệm phật,nhạc thiền
Trường ca kinh khoa lễ đại chúng
Trường ca Kinh khoa lễ mười phương
Trường ca kinh cú pháp
Nhạc Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
Nhạc Niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nhạc niệm Nam Mô Adi Đà Phật
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mới nhất.Tiếng nam và nữ 2016
───────────────────
☀ Chúc các bạn luôn vui vẻ !
───────────────────
☀ Video:
☀ Software: Proshow Producer 5.0
───────────────────────
♫ Channel :
♫ Facebook :
♫ Forum :
♫ Yahoo :
♫ Mail :
─────────────────────────────────────────
☀ Disclaimer: We do not own this audio. All rights belong to its rightful owner. This clip is copyright.
─────────────────────────────────────────
Category
Nhạc Niệm Phật
Be the first to comment